JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ZAPREŠIĆA

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ZAPREŠIĆA

O NAMA

Izvornih pisanih tragova koji datiraju iz doba osnivanja vatrogastva u Zaprešiću nažalost nema, uništeni su kako ne bi u sudskom postupku kao dokazni materijal naštetili vatrogascima koji su 1903. godine u Zaprešiću sudjelovali u prosvjedima protiv režima bana Khuena Hedervaryja.

Počeci organizirane zaštite od požara na području našega Grada počinju 1901. godine, s dobrovoljnim vatrogastvom. U dokumentu „Spomenica“, koju 1935. godine izdaje Vatrogasna župa Zagreb (srez), kao datum osnivanja Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Zaprešić spominje se 02. veljače 1901. godine. Presudno je za osnivanje društva vjerojatno bio veliki požar iz lipnja 1898. godine, koji je u današnjoj Petrekovičevoj ulici uništio domove više obitelji. Svoje su prve prostorije vatrogasci imali u prostorima današnjeg Doma obrtnika, a 1938. godine za vatrogasne je potrebe otkupljen Društveni dom u ulici Maršala Tita 10 (profesionalci JVP-a i dobrovoljci DVD-a Zaprešić). Do 1964. godine vatrogasne su poslove na ovom području obavljali isključivo dobrovoljni vatrogasci DVD-a Zaprešić. Te je godine, 04. srpnja, započela s radom pokusna polu-profesionalna vatrogasna operativna služba. Takav se ustroj protupožarne zaštite pokazao efikasnim te je 01. listopada 1966. godine ustrojen „Vatrogasni vod općine Zaprešić“, koji je vatrogasnu djelatnost obavljao u sklopu stalne i profesionalne vatrogasne službe. Vatrogasnom vodu se tada ustupio dio prostora i vatrogasne tehnike DVD-a Zaprešić, a smješten je bio u Vatrogasnom domu. Time nakon 65 godina uspješne dobrovoljne vatrogasne djelatnosti započinje i profesionalizacija vatrogastva na ovim prostorima, što je značilo otvaranje jedne nove stranice te bitno poboljšanje zaštite od požara u općini Zaprešić. Na taj je način profesionalnim vatrogascima omogućeno izvršavanje onih zadaća koje dobrovoljci nisu mogli obavljati. Vatrogasni vod ustrojstveno je u općini Zaprešić djelovao do kraja 1978. godine.

Početkom 1979. godine Vatrogasni vod općine Zaprešić ustrojstveno prelazi pod upravu Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove, Vatrogasne brigade grada Zagreba i mijenja naziv u „Vatrogasnu ispostavu Zaprešić“, pod kojim djeluje do 1993. godine. Prelaskom svih profesionalnih gradskih vatrogasnih postrojbi u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova, Vatrogasna ispostava Zaprešić 1994. godine mijenja naziv u „Vatrogasnu postaju Zaprešić“ i u ustrojstvu Vatrogasne postrojbe grada Zagreba djeluje do 31. prosinca 1999. godine.

Zakonom o vatrogastvu, koji je donesen 01. listopada 1999. godine, a počeo se primjenjivati od 01. siječnja 2000. godine, na području cijele Republike Hrvatske ustrojavaju se Javne vatrogasne postrojbe. Javne vatrogasne postrojbe prelaze pod nadležnost jedinica lokalne samouprave, pa sukladno Zakonu o vatrogastvu Grad Zaprešić osniva Javnu vatrogasnu postrojbu grada Zaprešića, koja pod tim nazivom ustrojstveno i danas djeluje.

Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića osnovana je 30. prosinca 1999. godine Odlukom gradskog poglavarstva grada Zaprešića o osnivanju javne ustanove, na temelju Zakona o vatrogastvu, Zakona o ustanovama i Statuta grada Zaprešića, radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Postrojba s radom započinje 01. siječnja 2000. godine.

Prvo sjedište JVP-e bilo je u Zaprešiću na adresi M. Tita 10, glavnoj prometnici kojom se u Zaprešić dolazi iz smjera Zagreba. Bili smo smješteni u prostorima bivšeg Vatrogasnog doma, a dvorištem se zajednički koriste JVP i DVD Zaprešić. JVP-a grada Zaprešića trenutno je smještena u Zaprešiću na adresi Zelengaj 15. Smješteni smo u prostorima komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o.

Grad Zaprešić zemljopisno je smješten u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, a teritorijalno i administrativno se nalazi u ustroju Zagrebačke županije. JVP grada Zaprešića obavlja vatrogasnu djelatnost i prvenstveno operativno djeluje na području grada Zaprešića.

Kako bi se uspješno provodile preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, gasili požari, spašavali ljudski životi i imovina, pružala tehnička pomoć u nezgodama i opasnim situacijama te obavljali i drugi poslovi u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, ustrojena je profesionalna vatrogasna postrojba koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu, a koja djeluje prema pravilima struke.

Javna vatrogasna postrojba organizirana je na način da vatrogasnu djelatnost obavlja 24 sata na dan, odnosno djelatnici rade u 12-satnim turnusima naizmjenično, u ciklusima od 12-24-12-48 sati. Na taj se način, slijedeći višedesetljetnu tradiciju vatrogasnih organizacija ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u svijetu, osigurava optimalna spremnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za uspješno obavljanje vatrogasnih intervencija.

U JVP-u grada Zaprešića operativno djeluje 26 djelatnika: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, 5 voditelja odjeljenja, 6 voditelja grupe, 12 vatrogasaca-vozača, 1 vatrogasac. U JVP-i grada Zaprešića je zaposlena i voditeljica za računovodstvo i financije.

Za uspješno izvršavanje i najzahtjevnijih zadataka vatrogasci posjeduju i izrazito visoku psihofizičku radnu sposobnost i obučenost te se u tu svrhu djelatnici kontinuirano obučavaju i usavršavaju. Navest ćemo samo neke od specijalnosti: dozvola za upravljanje plovilima III. i IV. kategorije, obuka u simulatorima plamenih udara, obuka u radu i spašavanju na visinama i dubinama, speleolog pripravnik, osposobljavanje za rukovatelja kompresorom, osposobljavanje za rukovatelja uređajima kod punjenja komprimiranim plinovima i dr.

Unazad nekoliko godina JVP grada Zaprešića u ljetnoj sezoni na dislokaciju u Državne intervencijske postrojbe, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, na priobalje iz svog sastava šalje petoricu svojih djelatnika, posebno obučenih u radu s helikopterom te rad u ekstremnim uvjetima gašenja požara na otvorenom.

Visoku razinu obučenosti ljudstva prati i vatrogasna tehnika kojom JVP raspolaže.

Jedan dio vozila i tehnike preuzet je iz MUP-a, dok je drugi dio, koji se odnosi na vatrogasna vozila, nabavljen u vremenu 2003.-2010. godine dijelom kroz program Vlade RH, a dijelom kroz proračun Grada Zaprešića.

JVP grada Zaprešića raspolaže sljedećim vatrogasnim vozilima:

  • navalno vozilo Mercedes Atego s 2500 l vode
  • navalno vozilo Mercedes Unimog U5000 s 2200 l vode
  • autocisterna Mercedes Atego s 5000 l vode
  • kemijsko vozilo Mercedes Axor s 4000 l vode, 400 l pjenila, 500 kg praha i 90 kg CO2
  • malo tehničko vozilo Mazda
  • zapovjedno vozilo Dacia